BIM delprojektledare till Luleå

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Grow Quality AB och arbeta som konsult hos Trafikverket.

Vi söker BIM delprojektledare till Luleå, ange ”Luleå” i rubriken till ansökan.

 Tjänstens omfattning beräknas vara 75-% av en heltidstjänst

Exempel på arbetsuppgifter:

·Tillsammans med projekteringsledaren leda och följa upp delprojektets arbete med BIM-projektering och framtagande av förfrågningsunderlag/bygghandlingar avseende tid, kostnad och innehåll.

·Inneha ett självständigt ansvar för projektets projektering med fokus på BIM.

·Att i projekteringsuppdragen tillsammans med projekteringsledare identifiera och samordna gränssnitt inom projektet för BIM.

·Att leda för ansvarsområdet relevanta möten såsom projekteringsmöten, granskningsmöten av samordningsmodeller och teknikmöten.

·Att ansvara för och administrera Trafikverkets granskning av konsultens inlevererade modeller samt säkerställa att de följer projektets krav och mål.

·Samordna med andra projekteringsuppdrag inom programmet.

·Leda och fördela arbetet på Norrbotniabanans BIM-specialister.

·Leda och driva det strategiska arbetet med BIM för Norrbotniabanan, genom att:

o Utveckla Norrbotniabanans BIM-strategi.

o Redogöra för projektets ledningsgrupp avseende införande av BIM strategi .

·Representera Norrbotniabanan inom Trafikverkets kompetensnätverk och därigenom

hålla projektet ajour inom ramen för interna regelverk och bestämmelser

·Omvärldsbevaka ny teknik inom BIM och verka för kunskapsöverföring till projektet

·Övergripande dagbok för eget arbete skall föras.

Kompetenskrav

1. Examen högskoleingenjör (kandidatexamen) eller motsvarande examen.

2. Totalt minst 3 års erfarenhet som BIM-strateg eller teknikansvarig BIM i projekteringsuppdrag som omfattat järnväg eller väg- och järnväg i kombination.

3. Dokumenterad erfarenhet av projekteringsarbete i någon av programvarorna AutoCad eller Microstation.

4. B-Körkort

Sista ansökningsdatum är 27 Novemeber 2020

Mejla din ansökan till info@growquality.se