Projektingenjör till Eskilstuna 

 

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Grow Quality AB och arbeta som konsult hos Trafikverket.

Vi söker projektingenjörer till Eskilstuna, ange ”Eskilstuna” i rubriken till ansökan.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Arbeta med prognoser och kostnadsuppföljningar
 • Ekonomiadministration d v s hantering av fakturor och beställningar, arbete inför bokslut etc
 • Hantera projektets interna administration som till exempel projektspecifikation, projektrutiner, dokumenthantering, presentationsmaterial mm.
 • Arrangera möten, ansvara för inbjudningar, bokningar etc.
 • Föra anteckningar och protokoll vid möten
 • Arbeta med riskhantering inom projektet
 • Stödjer projektledare med tidsplanering, administration, uppföljning, ekonomi etc.
 • Agera mentor åt mindre erfarna Projektingenjörer och leda dem i rollen samt vara delaktig i introduktionen till Trafikverket.
 • Framtagning och hantering av tertial och/eller månadsrapporter
 • Följa upp och uppdatera projektets kontrollprogram, projektspecifikation, riskanalyser, anläggnings specifika krav etc.
 • Delta i mottagningskontroll av konsultens levererade handlingar samt följa upp handlingarnas kvalité.
 • Vara ansvarig för eller aktivt delta för projektets överlämnande process till Underhåll.

Krav:

 • Utbildning, högskoleingenjör eller motsvarande relevant utbildning som omfattar minst 2 års eftergymnasial utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som bedöms som likvärdig (kopia av examensbevis på begäran).
 • Dokumenterad erfarenhet av arbete som projektingenjör i 12 månader under de senaste 5 åren. För att uppfylla kravet ska du ha arbetat minst 75 % av en heltidstjänst.
 • Dokumenterad kunskap i ekonomisystem Agresso eller liknande samt dokumenterad erfarenhet av budgetarbete, planering och riskhantering i minst 12 månader under de senaste 5 åren.
 • Dokumenterad kunskap samt dokumenterad erfarenhet av AB 04, ABT 06 ABK 09 i minst 12 månader under de senaste 5 åren.
 • Teknikroll järnväg: Dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat inom infrastruktur järnväg inom projekt- och/eller platsledning i minst 18 månader under de senaste 5 åren (referens på begäran). För att uppfylla kravet ska du ha arbetat minst 75 % av en heltidstjänst.
 • Teknikroll väg: Dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat inom infrastruktur väg inom projekt- och/eller platsledning i minst 18 månader under de senaste 5 åren (referens på begäran). För att uppfylla kravet ska du ha arbetat minst 75 % av en heltidstjänst.
 • B-körkort

Markera tydligt i ditt CV hur du uppfyller kraven ovan.

Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande och positionen kan bli tillsatt innan slutdatum.

Sista ansökningsdatum är 27 november 2020

Ansök via mejl

Mejla din ansökan till info@growquality.se