1. Intervju hos Grow Quality AB

När du skickat in din ansökan matchar vi den mot tjänstens kravprofil. Om du uppfyller kraven bjuds du in till en intervju hos oss på Grow Quality. Vi pratar lön och andra detaljer som rör anställningskontraktet och när vi är överens med dig skriver vi på anställningskontraktet med villkoret att du blir anställd om du går vidare i steg 2 i processen.

2. Kundintervju

Vi skickar din profil till kunden, om kunden bedömer att du uppfyller kraven kallas du till en intervju. Kunden återkommer med sitt svar till oss, om du har gått vidare i processen startas din resa som konsult på Grow Quality AB med uppdrag hos kunden.